TJÄNSTER

Företaget åtar sig en mängd olika monteringsuppdrag men arbetar framförallt med montering av flätverk och panelstaket. Behöver ni montage eller service av något annat än nedanstående? Skicka en förfrågan!

STAKET


Vi har stor erfarenhet av montering av alla typer av flätverk och staket. Vi erbjuder en komplett tjänst med allt från stolpsättning till upphängning. Allt från nyetableringar till renovering av befintliga uppsättningar.

SNÖRÖJNING


Vi sköter din snöröjning. I Nyköpings kommun med omnejd finns möjlighet att teckna avtal för snöskottning, sandning m.m.

TRÄDGÅRDSARBETE


Gräsklippning, röjning, trädfällning m.m. Behöver trädgården hemma, eller grönytorna hos ditt företag en ansiktslyftning?! Vi sköter dina grönytor. Engångsinsatser eller avtal för längre perioder kan tecknas.